Zaprojektowanie i budowa pasywnego budynku przedszkola w Bełdowie

Firma BRAT-BUD W roku 2018 r. realizuje wykonanie zadania:

Zaprojektowanie i budowa pasywnego budynku przedszkola w Bełdowie.

 

Zakres prac obejmuje:
Wykonanie dokumentacji projektowej: projekty architektoniczne, instalacji wentylacji, wentylacji grzewczo-chłodzącej, wewnętrznej instalacji wod-kan, instalacji fotowoltaicznej, instalacji turbin wiatrowych, instalacji elektrycznych i teletechnicznych, zewnętrznych instalacji wod-kan i energetycznej.
Wykonanie płyty fundamentowej.
Wykonanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych.
Wykonanie stropu i dachu.
Montaż stolarki okiennej i drzwiowej.
Wykonanie zewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych.
Wykonanie instalacji wentylacji obejmującej: centrale wentylacyjne, belki nawiewne grzewczo-chłodzące, wentylatory wyciągowe, automatykę sterującą, kanały wentylacji nawiewnej i wyciągowej.
Wykonanie instalacji grzewczo-chłodzącej obejmującej: powietrzną pompę ciepła, agregat wody lodowej, bufor grzewczy i chłodniczy, dolne źródło, instalację hydrauliczną.
Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej obejmującej: zbiornik na wody opadowe, automatykę, zasobnik c.w.u., białą armaturę, instalację hydrauliczną c.w.u., instalację kanalizacji.
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej obejmującej: panele fotowoltaiczne z automatyką, akumulatory prądu, automatykę instalacji fotowoltaicznej.
Wykonanie instalacji turbin wiatrowych.
Wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej wraz z słupami oświetleniowymi z solarami i turbinami.
Zagospodarowanie terenu.

 

Galeria