Wykonanie budowy Filii SP ZOZ w Aleksandrowie Łódzkim

Firma BRAT-BUD w roku 2017 r. wykonała kompleksowo roboty budowlane polegające na:

„Wykonanie budowy Filii SP ZOZ – Budynku Przychodni Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim.” 

Adres: ul. Pabianicka Aleksandrów Łódzki
Powierzchnia zabudowy budynku: 361,5 m
Powierzchnia użytkowa budynku: 570,1 m
Kubatura budynku: 2 395,0 m

 

Zakres prac obejmował:
Roboty ziemne – wykonanie wykopów
Wykonanie fundamentów i ław fundamentowych wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych
Wykonanie ścian fundamentowych
Wykonanie schodów żelbetowych
Murowanie ścian
Wykonanie stropów żelbetowych
Wykonanie dachu płaskiego ocieplonego wełną mineralną, wraz z wykonaniem pokrycia z papy termozgrzewalnej
Docieplenie elewacji płytami styropianowymi wraz z wykonaniem prac tynkarskich i malarskich
Wykonanie sufitów podwieszanych z płyt kg oraz typu Armstrong
Malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach
Wykonanie i montaż stolarki okiennej i drzwiowej tradycyjnej i p.poż.
Wykonanie elewacji szklanej na profilach aluminiowych
Wykonanie ścianek działowych szklanych na profilach aluminiowych
Wykonanie ściany mobilnej
Ułożenie wykładziny PCV
Ułożenie glazury i terakoty
Wykonanie robót drogowych: wjazd na posesję, drogę utwardzoną, miejsca parkingowe, chodniki oraz oświetlenie zewnętrzne terenu
Wykonanie zewnętrznych instalacji wod.-kan. I sanitarnych
Wykonanie instalacji WLZ
Wykonanie kanalizacji deszczowej
Wykonanie wewnętrznych instalacji sanitarnych, wod.-kan.
Wykonanie białego montażu w łazienkach
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania
Montaż grzejników
Wykonanie wentylacji i klimatyzacji centralnej
Wykonanie instalacji SSWiN oraz KD
Wykonanie instalacji elektrycznej
Wykonanie instalacji SAP wraz z oddymianiem klatki schodowej
Wykonanie instalacji przyzywowej
Wykonanie instalacji niskoprądowej – komputerowej i telefonicznej
Wykonanie instalacji oświetlenia ogólnego, rezerwowego oraz ewakuacyjnego
Wykonanie instalacji CCTV
Montaż dźwigu osobowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz osób niewidzących
Przystosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych:
– wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych
– w chodnikach oraz posadzkach wewnątrz budynku zastosowano płyty i płytki prowadzące dla niewidomych i słabo-widzących
– wykonano toalety z pełnym wyposażeniem dla osób niepełnosprawnych wraz z instalacją przyzywową
– posadzki w całym budynku wykonano z gresu i wykładzin antypoślizgowych
– na ścianach dróg komunikacyjnych wykonano pochwyty i odboje
– zastosowano kolorystykę ostrzegawczą dla osób słabo-widzących

 

Galeria